แสดงข้อมูลสถิติสถิติจำนวนโรงเรียน ครูและนักเรียนของสังกัด ตชด. แยกตามจังหวัด ปี 2560
Another alt text
สถิติจำนวนโรงเรียน ครูและนักเรียนของสังกัด อปท. แยกตามจังหวัด ปี 2560
Another alt text
สถิติจำนวนโรงเรียน ครูและนักเรียนของสังกัด สช. แยกตามจังหวัด ปี 2560
Another alt text

สถิติจำนวนโรงเรียน ครูและนักเรียนของสังกัด สพฐ. จังหวัดยะลา ปี 2560
Another alt text
สถิติจำนวนโรงเรียน ครูและนักเรียนของสังกัด สพฐ. จังหวัดปัตตานี ปี 2560
Another alt text
สถิติจำนวนโรงเรียน ครูและนักเรียนของสังกัด สพฐ. จังหวัดนราธิวาส ปี 2560
Another alt text
สถิติจำนวนโรงเรียน ครูและนักเรียนของสังกัด สพฐ. แยกตามจังหวัด ปี 2560
Another alt text

สถิติจำนวนโรงเรียน ครูและนักเรียนแยกตามสังกัด ทั้งสามจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2560
Another alt text