หน่วยงาน : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : เขื่อนบางลาง
อำเภอ : บันนังสตา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 0
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ตชด.ยะลา เขต 2