หน่วยงาน : โรงเรียนพีระยานุเคราะห์ฯ 4
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : ปะโด
อำเภอ : มายอ
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94140
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เขตพื้นที่ : ตชด.ปัตตานี เขต 2