หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลยะรัง
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : ยะรัง
อำเภอ : ยะรัง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94160
เว็บไซต์ : anubanyarang.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 073 439 065
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 2