หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ
บ้านเลขที่ : 20
หมู่ที่ : 5
ตำบล : ป่าบอน
อำเภอ : โคกโพธิ์
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94120
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 2