หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ)
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ตำบล : ตะลุบัน
อำเภอ : สายบุรี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94110
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 073411203
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี