หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาสา
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 3
ตำบล : พร่อน
อำเภอ : เมืองยะลา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95160
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 073299412
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดยะลา