หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูเกะกุง
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 7
ตำบล : ลุโบะยิไร
อำเภอ : มายอ
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94140
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 0856727189
อีเมล : -
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี