หน่วยงาน : เอกชน
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ตำบล : รือเสาะ
อำเภอ : รือเสาะ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96150
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 0987027141
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เขตพื้นที่ : ตชด.ยะลา เขต 2