หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฉลองสิริราช60ปี
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 6
ตำบล : คีรีเขต
อำเภอ : ธารโต
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95150
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0937148595
อีเมล :
สังกัด : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เขตพื้นที่ : ตชด.ยะลา เขต 3