หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
บ้านเลขที่ : 133
หมู่ที่ :
ตำบล : สะเตงนอก
อำเภอ : เมืองยะลา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95000
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0819114443
อีเมล : treenuch.k@yru.ac.th
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดยะลา