หน่วยงาน : ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลนาอิม
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 3
ตำบล : ยะต๊ะ
อำเภอ : รามัน
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95140
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0800368850
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดยะลา