หน่วยงาน : เทศบาลตำบลมะกรูด
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ตำบล : มะกรูด
อำเภอ : โคกโพธิ์
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94120
เว็บไซต์ : Www.Makrudcity.go.th
เบอร์ติดต่อ : 073432022
อีเมล : abtmakrud@gmail.com
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี