หน่วยงาน : เทศบาลตำบลโกตาบารู
บ้านเลขที่ : 133
หมู่ที่ : 4
ตำบล : กาลูปัง
อำเภอ : รามัน
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95140
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0879680826
อีเมล : arhayilea@gmail.com
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดยะลา