หน่วยงาน : บ้านเยาะ
บ้านเลขที่ : 310
หมู่ที่ : 2
ตำบล : แม่หวาด
อำเภอ : ธารโต
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95150
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0937629293
อีเมล : Ssala1@hotmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : ตชด.ยะลา เขต 3