หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ตำบล : ไทรทอง
อำเภอ : ไม้แก่น
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94220
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 073481077
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี