หน่วยงาน : ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลฮูดา
บ้านเลขที่ : 32
หมู่ที่ : 1
ตำบล : วังพญา
อำเภอ : รามัน
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95140
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0864601837
อีเมล :
สังกัด : อื่น ๆ
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดยะลา