หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพ่อมิ่งเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 3
ตำบล : พ่อมิ่ง
อำเภอ : ปะนาเระ
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94130
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0810929106
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี