หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร
บ้านเลขที่ : 333
หมู่ที่ : 1
ตำบล : ปะลุกาสาเมาะ
อำเภอ : บาเจาะ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96170
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0611576417
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส