หน่วยงาน : โรงเรียนพระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" จังหวัดปัตตานี
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 3
ตำบล : ปุโละปุโย
อำเภอ : หนองจิก
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94170
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 073 330 972
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1