หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านสันติ
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 2
ตำบล : เขื่อนบางลาง
อำเภอ : บันนังสตา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95130
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0635867245
อีเมล : murnee-mn@hotmail.com
สังกัด : สถาบันพลศึกษา
เขตพื้นที่ : ตชด.ยะลา เขต 2