หน่วยงาน : ศูนย์บริการสาธารณสุข 15
บ้านเลขที่ : 1
หมู่ที่ : -
ตำบล : พระบรมมหาราชวัง
อำเภอ : เขตพระนคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10150
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0953861242
อีเมล :
สังกัด : อื่น ๆ
เขตพื้นที่ : กศน.จังหวัดนราธิวาส