หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 3
ตำบล : พ่อมิ่ง
อำเภอ : ปะนาเระ
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94130
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0980810221
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี