หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 3
ตำบล : สะบารัง
อำเภอ : เมืองปัตตานี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94180
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 0980810221
อีเมล : -
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี