หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 4
ตำบล : ราตาปันยัง
อำเภอ : ยะหริ่ง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94150
เว็บไซต์ : 94103112.thaischool.in.th
เบอร์ติดต่อ : 0-7346-2241
อีเมล : Yamoodata@gmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1