หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านตาหมน
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 5
ตำบล : ปิยามุมัง
อำเภอ : ยะหริ่ง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94150
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 073421373
อีเมล : bantamon@hotmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1