หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีวิตสดใส บ้านกูวิง
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 2
ตำบล : ท่าน้ำ
อำเภอ : ปะนาเระ
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94130
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0898786656
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี