หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะยิไร
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 4
ตำบล : ลุโบะยิไร
อำเภอ : มายอ
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94140
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0847478577
อีเมล : arwa2558@gmail.com
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี