หน่วยงาน : โรงเรียรบ้านคอลอกาเว
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 1
ตำบล : ศรีสาคร
อำเภอ : ศรีสาคร
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96210
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0810944804
อีเมล : ayaya5667@gmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 1