หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านบาโงปะเเต
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 1
ตำบล : โคกสะตอ
อำเภอ : รือเสาะ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96150
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0877018392
อีเมล : vivi_minicooper@hotmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 1