หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ
บ้านเลขที่ : 284
หมู่ที่ : 4
ตำบล : บันนังสตา
อำเภอ : บันนังสตา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95130
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0888357475
อีเมล : Sreesakorngmail.comm
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : ตชด.ยะลา เขต 2