หน่วยงาน : ศพด.บ้านบางตาวา
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 2
ตำบล : บางตาวา
อำเภอ : หนองจิก
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94170
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 0623053109
อีเมล : koleeyoh3109@gmail.com
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี