หน่วยงาน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา24(บ้านบาโงยบาแด)
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 5
ตำบล : สะเตงนอก
อำเภอ : เมืองยะลา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95000
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 073361116
อีเมล :
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : ตชด.ยะลา เขต 1