หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบุดี
บ้านเลขที่ : 111
หมู่ที่ : 1
ตำบล : บุดี
อำเภอ : เมืองยะลา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95000
เว็บไซต์ : WWW.BUDEECITY.GO.TH
เบอร์ติดต่อ : 073288095
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ตชด.ยะลา เขต 2