หน่วยงาน : โรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา)
บ้านเลขที่ : 121
หมู่ที่ : 1
ตำบล : มายอ
อำเภอ : มายอ
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94140
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 0817383400
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : ตชด.ปัตตานี เขต 2