หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านท่าด่าน
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 3
ตำบล : ตะโละกาโปร์
อำเภอ : ยะหริ่ง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94150
เว็บไซต์ : 94102995.thaischool.in.th
เบอร์ติดต่อ : 073-420012
อีเมล : bantadan@gmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1