หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ
บ้านเลขที่ : ม.2
หมู่ที่ : ม.2
ตำบล : แว้ง
อำเภอ : แว้ง
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96160
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0887648178
อีเมล :
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 2