หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16)
บ้านเลขที่ : 226
หมู่ที่ : 3
ตำบล : บันนังสตา
อำเภอ : บันนังสตา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95130
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 873289442
อีเมล :
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : ตชด.ยะลา เขต 2