หน่วยงาน : โรงเรียน ตชด.บ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 3
ตำบล : ศรีบรรพต
อำเภอ : ศรีสาคร
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96210
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 0902104004
อีเมล : t_ngo.bpp44@hotmail.com
สังกัด : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 1