หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านบาโงสะโต
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ตำบล : ตันหยงมัส
อำเภอ : ระแงะ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96130
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0899754739
อีเมล :
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 3