หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านจะกว๊ะั
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 1
ตำบล : จะกว๊ะ
อำเภอ : รามัน
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95140
เว็บไซต์ : https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1095440175
เบอร์ติดต่อ : 073360621
อีเมล : jakwah2013@gmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : ตชด.ยะลา เขต 1