หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการศึกษา
บ้านเลขที่ : 25/4
หมู่ที่ : 7
ตำบล : บาราเฮาะ
อำเภอ : เมืองปัตตานี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94000
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 073330671
อีเมล : Waerusnid@gmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1