หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านรามัน
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : ม.1
ตำบล : กายูบอเกาะ
อำเภอ : รามัน
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95140
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0899774336
อีเมล : Areeya.iew28@gmailicom
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : กศน.จังหวัดยะลา