หน่วยงาน : โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 7
ตำบล : ปุยุด
อำเภอ : เมืองปัตตานี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94000
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 073434211
อีเมล :
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1