หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ
บ้านเลขที่ : 226
หมู่ที่ : 0
ตำบล : บาเจาะ
อำเภอ : บาเจาะ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96170
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 073599087
อีเมล : ิbaanpaebun@gmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 1