หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาล ๓ ( วิมุกตายนวิทยา)
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : สุไหงโก-ลก
อำเภอ : สุไหงโก-ลก
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96120
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 0
อีเมล : -
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส