หน่วยงาน : ร.ร.ย้านบลูกา
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 1
ตำบล : รือเสาะ
อำเภอ : รือเสาะ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96150
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 0980370207
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 1