หน่วยงาน : โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 8
ตำบล : บานา
อำเภอ : เมืองปัตตานี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94000
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info
เบอร์ติดต่อ : 073 331 845
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1