หน่วยงาน : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : รูสะมิแล
อำเภอ : เมืองปัตตานี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94000
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 073 451 014
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1