หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านลีนานนท์
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : สุคิริน
อำเภอ : สุคิริน
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 0
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -
สังกัด : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เขตพื้นที่ : ตชด.นราธิวาส เขต 2